Bekijk alle foto's >

Te huur : Meerenakkerweg 1-15 en 1-25, Eindhoven

Contactpersoon:
Bas Deitmers

E-mail: bas@bossers-fitters.nl
Bel: 040-250 70 60

Hoogwaardige kantoorruimten zéér dichtbij op-/afrit N2-A2

Locatie

:

Het complex is gelegen op bedrijventerrein “De Hurk”, ten westen van het centrum van Eindhoven. In de directe omgeving bevinden zich onder andere Syncforce, Benq, Easterngraphics, Eindhoven Packaging ,VDL en Copaco. Bedrijventerrein “De Hurk” is aanvankelijk gerealiseerd aan weerszijden van het “Beatrixkanaal” met onder meer bebouwing langs de Hastelweg en de Hurksestraat. Uitbreidingen van het industrieterrein hebben in de laatste jaren voornamelijk plaatsgevonden aan de zuidelijke rand (onder andere kantoor- ontwikkelingen aan de Beemdstraat en Meerenakkerweg) en aan de westelijke rand (onder andere aan de Dillenburgstraat, Langedijk en Witbogt).

Bereikbaarheid

:

De bereikbaarheid van De Hurk is goed te noemen, zowel met openbaar vervoer als met eigen vervoer. De toegangswegen bevinden zich aan de noord- en zijkant, terwijl er ook aansluiting is op de aangrenzende rondweg. Aansluitingen op het rijkswegennet in casu de A2 (Maastricht – Amsterdam) en de daarop aansluitende A58 (Eindhoven – Tilburg) en A67
(Venlo – Antwerpen) zijn nabij gelegen. Verder bevindt zich een halteplaats van het openbaar busvervoer aan de Meerenakkerweg. De bereikbaarheid is nog beter geworden sinds de aanleg van de Hoogwaardige Openbaar Vervoerslijn die Veldhoven en Eindhoven-centrum met elkaar verbindt (over de Noord-Brabantlaan). Eveneens is de bereikbaarheid
van het bedrijventerrein “De Hurk” verder verbeterd door de aanleg van een tunnelbak onder de Poot van Metz (A2). Deze tunnel heeft de verbinding gemaakt tussen de Meerenakkerweg en de A2.

Kadastrale gegevens

:

Gemeente Gestel, Sectie F, Nummer 2182 (gedeeltelijk).

Oppervlakte
Meerenakkerweg 1-15

 

 

 

Parkeren

:

Omschrijving

Bouwlaag

Metrage v.v.o.

Kantoorruimte

tweede verdieping

Circa 228 m²

Kantoorruimte

derde verdieping

Circa 35 m²

Totaal

 

Circa 263 m²


Op het ruime parkeerterrein zijn 7 parkeer-plaatsen beschikbaar. Tevens zijn er in de omgeving van het object kosteloos parkeer-mogelijkheden aan de openbare weg.

Meerenakkerweg 1-25

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving

Bouwlaag

Metrage v.v.o.

Kantoorruimte

tweede verdieping

Circa 228 m²

Kantoorruimte

derde verdieping

Circa 35 m²

Totaal

 

Circa 263 m²

Op het ruime parkeerterrein zijn 6 parkeer-plaatsen beschikbaar. Tevens zijn er in de omgeving van het object kosteloos parkeer-mogelijkheden aan de openbare weg.

Bouwjaar

:

2010.

Postcode

:

5652 AR.

Opleveringsniveau Kantoorruimte


 

- gevels opgetrokken in metselwerk;
- aluminium gevel voorzien van dubbele
  beglazing;
- aluminium kozijnen voorzien van zonwerende
  dubbele beglazing;
- systeemplafonds met TL-inbouwarmaturen
  (gemiddeld 450-lux);
- PVC vloer/vloerstoffering;
- huidige indeling met systeemwanden;
- kabelgoten met elektra en data;
- luchtbehandelingsinstallatie (Daikin);
- CV-installatie met radiatoren voorzien van
  thermostatische ventielen;
- pantry met close-in boiler;
- brandmeldinstallatie en brandslanghaspels;
- dames- en heren toiletgroep;
- mindervalide toilet op de begane grond;
- gezamenlijke entree;
- liftinstallatie.

Aanvangshuurprijs

:

€ 125,00 per m² per jaar te vermeerderen met de geldende B.T.W.

Voorschot servicekosten

:

€ 35,00 per m² per jaar te vermeerderen met de geldende B.T.W.

Aanvangshuurprijs parkeerplaatsen

 

€ 750,00 per parkeerplaats per jaar te vermeerderen met de geldende B.T.W.

Huurtermijn

:

Vijf jaren.

Verlengingstermijn

:

Vijf jaren.

Opzegtermijn

:

Twaalf maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

Huurindexering

:

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI-alle huishoudens (2015=100), dan wel meest recente tijdsbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

:

Bankgarantie; ter grootte van drie maanden huur inclusief servicekosten en B.T.W.

Huurbetaling

:

Per kwartaal vooruit te voldoen middels automatische incasso.

B.T.W.

:

Indien huurder niet aan het “90%-criterium”(aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurcontract

:

R.O.Z.-model, huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met de benodigde aanvullingen.

Aanvaarding

:

Per direct.

Plan hier uw route
Please, leave this field blank:
Please, leave this field blank:
Please, leave this field blank:
Please, leave this field blank:
 
Please, leave this field blank:
  • Contact

  • Beemdstraat 48 (De Hurk 8742)
  • 5652 AB Eindhoven
  •  

  • Postadres:
  • Postbus 7055
  • 5605 JB Eindhoven
  •  

  • Telefoon: 040-250 70 60
  • Fax: 040-250 70 65