;

Belastingvoordeel (bij doorverkoop binnen 6 maanden).

 Bij iedere verkoop van een onroerende zaak is er (in principe) overdrachtsbelasting verschuldigd. De koper dient ook overdrachtsbelasting te betalen wanneer een onroerende zaak betrekkelijk snel na aankoop weer wordt verkocht. Wanneer een pand na korte tijd wordt verkocht, loopt de heffing van de overdrachtsbelasting flink op. Om hierin tegemoet te komen staat in artikel 13 van Wet op belastingen van rechtsverkeer een bepaling om het cumuleren van overdrachtsbelasting te beperken.

Indien de onroerende zaak wordt verkregen binnen 6 maanden nadat de verkoper de betreffende onroerende zaak heeft verkregen, vindt er een mindering plaats van de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting. De grondslagvermindering is gelijk aan de waarde waarover de vorige verkrijgen overdrachtsbelasting of niet-aftrekbare btw heeft betaald. 

De vermindering van de grondheffingsbelasting komt in principe toe aan de (laatste) koper van de onroerende zaak en betaalt dus minder overdrachtsbelasting dan bij een ‘normale verkoop het geval zou zijn. Er mag echter wel met de (laatste) koper worden afgesproken dat het voordeel van de overdrachtsbelasting voor de verkoper is. Deze afspraak dient dan wel uitdrukkelijk in de (ver)koopovereenkomst te staan.

Laat u bij het opstellen van een koopovereenkomst adviseren door Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V.

Neem contact met ons op     

Deel nieuwsbericht: