;

Minnelijk taxeren met de Belastingdienst.

Om vooraf zekerheid en duidelijkheid over de waarde van een onroerende zaak te krijgen, is een minnelijke taxatie met de Belastingdienst een interessante optie. De uitkomst van die gezamenlijke waardering staat dan definitief vast. Dus ook als het resultaat van de waardering tegenvalt, is men hier over en weer aan gebonden en kan men er niet meer op terugkomen!

Wanneer niet?
Bij een (voorgenomen) verkoop aan een derde kan er geen minnelijke taxatie aangevraagd worden. Dan moet u uitgaan van de daadwerkelijk betaalde prijs. Minnelijke taxeren  is voor een woning en bij de erf- of schenkbelasting niet mogelijk als er al een vaste waarde geldt, bijvoorbeeld bij de verplicht te gebruik WOZ-waarde.

Waarde in het economisch verkeer.
De belangrijkste fiscale waarde is de waarde in het economisch verkeer. Dat is populair gezegd gewoon ‘wat de gek ervoor geeft`. Dan kan het zo zijn dat het standpunt van de fiscus en dat van u wel heel erg ver uit elkaar liggen. Een procedure ligt dan op de loer. Fiscalisten weten echter dat over de waarde van een onroerend goed men niet snel wil procederen, want dat kan heel afwijkende (en wellicht ongewenste) uitkomsten opleveren.

Hoe gaat het minnelijke taxeren goed?
U kunt bij de Belastingdienst een minnelijke (gezamenlijke) taxatie aanvragen. Bij een minnelijke taxatie schatten een taxateur die u zelf aanwijst en een taxateur van de Belastingdienst samen de waarde van een onroerende zaak. 
De waarde wordt dan officieel vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. U kunt een gezamenlijke taxatie met de Belastingdienst aanvragen als:

- De taxateur die namens u optreedt, zich houdt aan de gedrags- en beroepsregels en de vereisten die de AFM stelt aan een taxatierapport. De fiscus eist dat deze taxateur is ingeschreven in het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs);
- Er een overdracht of overgang van een onroerende zaak plaatsvindt tussen u en een gelieerde partij of indien het een familiale overdracht betreft; 
- Er een verschil van inzicht is of kan ontstaan tussen u en de Belastingdienst over de waarde van een onroerende zaak. Uw accountant zal u hier zeker bij kunnen adviseren;
- De gezamenlijke taxatie namens alle belanghebbenden wordt gedaan.

Deel nieuwsbericht: