;

Belastingplan 2021: wat zijn de gevolgen voor de overdrachtsbelasting?

Op 12 november nam de Tweede Kamer het belastingplan 2021 aan. Wat zijn de gevolgen voor de overdrachtsbelasting?

• Verkrijgingen van niet-woningen (kantoorgebouwen, bedrijfsruimten, hotels, winkelruimten en grond bestemd voor woningbouw) worden belast met het standaard tarief van 8%. Dit tarief was 6%.
• Het tarief van 8% geldt ook voor kopers die een woning niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken. Denk aan particuliere beleggers die een (recreatie)woning kopen zonder dat zij daarin zelf gaan wonen, aankoop van een tweede of recreatiewoning door natuurlijke personen of ouders die een woning voor hun kind aanschaffen.
• Ook woningbeleggers krijgen te maken met 8% overdrachtsbelasting zolang het gaat om niet-natuurlijke personen.
• Kopers tussen 18 en 35 jaar krijgen eenmalig vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van hun eerste woning. Deze vrijstelling geldt zolang de woningwaarde (inclusief aanhorigheden) lager is dan € 400.000.
• Voor doorstromers geldt een tarief van 2%.
• Voor de startersvrijstelling en het lagere tarief voor doorstromers moet de woning aantoonbaar als hoofdverblijf dienen. De schriftelijke verklaring hiervoor is onderdeel van de aangifte overdrachtsbelasting door de notaris.
• Het 2%-tarief geldt ook voor wooncoöperaties die woningen van andere woningcorporaties overkopen.

Meer weten over het Belastingplan 2021 ? Kijk eens op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan

Deel nieuwsbericht: