;

Energielabel C verplichting

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Beslisboom energielabel C

Wat is nu uw situatie en welke stappen moet u nu nemen? Om u daarbij te helpen is er een Beslisboom samengesteld. Met deze Beslisboom bepaalt u stap voor stap of u aan de Energielabel C-verplichting moet voldoen, en zo ja, welke acties dan nodig zijn.

 

 Link: Beslisboom Energielabel C kantoren

 

Handhaving

Over het algemeen is de gemeente, waar het kantoorgebouw is gevestigd, de handhaver. De gemeente treedt op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting.

 

Bron: Rijsdienst voor Ondernemend Nederland

Deel nieuwsbericht: