;

Heel handig: de SBI-code

Stel, u wilt uw bedrijf vestigen op een bedrijventerrein. Maar passen uw activiteiten wel binnen de milieuregels van het bestemmingsplan? In dat geval biedt uw SBI-code helderheid. 

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Zo’n code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteiten zijn van de onderneming. Ieder bedrijf dat zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel krijgt één of meer SBI-codes. U vindt deze in uw uittreksel.

Milieucategorieën
Ieder bestemmingsplan koppelt milieucategorieën aan SBI-codes. Deze categorieën lopen van 1 tot en met 6. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de belasting voor het milieu. Wonen is bijvoorbeeld categorie 1. Een olieraffinaderij valt in categorie 6. Wanneer u zich ergens wilt vestigen kijkt u in het bestemmingsplan welke milieucategorie is toegelaten en welke SBI-codes hieraan zijn gekoppeld. Maar let op: dit kan per gebied, straat of zelfs per object verschillen. Met uw SBI-code bepaalt u of uw bedrijf of vestiging is toegestaan op de beoogde locatie. Mocht dit niet zo zijn en u vestigt zich tóch, dan kan een gemeente handhaven. Overigens: het feit dat er op de locatie al een soortgelijk bedrijf zit, wil niet zeggen dat u automatisch toestemming heeft. Het nieuwe bestemmingsplan laat wellicht het huidige gebruik toe maar kan bij een nieuwe gebruiker andere regels hanteren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over SBI-codes? Kijk dan een op de website van het CBS. Of neem contact op met Bossers & Fitters. Wij helpen u graag in uw zoektocht naar een locatie die past bij uw SBI-code.

Deel nieuwsbericht: