;

Middenstandsbedrijfsruimte. (Lees: winkels).

  • - Bij middenstandsbedrijfsruimte gelden er dwingende regels over de duur en de opzegging: een huurovereenkomst wordt aangegaan voor vijf plus vijf jaar (art. 6:292 BW) met een opzegtermijn van twaalf maanden (art. 6:293 lid 2 BW).
    - Bij overige bedrijfsruimte gelden er geen regels en kan alles afgesproken worden.

Maximaal is ook echt maximaal. Duurt de huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte langer dan twee jaar, dan geldt de hoofdregel weer. Dan geldt van rechtswege (dus automatisch) een periode van vijf plus vijf jaar. Wilt u dus een proefperiode van drie jaar? Dit is nietig en geldt dus niet. Na twee jaar heeft de huurder automatisch een huurovereenkomst van vijf plus vijf jaar.

Een proefperiode is mogelijk maar alleen indien aan de onderstaande voorwaarde is voldaan.
Maximaal twee jaar. Er bestaat bij middenstandsbedrijfsruimte ook de mogelijkheid van een proefperiode van maximaal twee jaar (art. 7:301 BW). Dit houdt in dat de hiervoor genoemde wetsartikelen niet van toepassing zijn op overeenkomsten korter dan twee jaar.

Het is wel mogelijk om afwijkende afspraken te maken maar dan dient de kantonrechter hier voor ondertekening van de huurovereenkomst goedkeuring voor te verlenen. Hij zal dit overigens alleen doen indien de belangen van de huurder niet wezenlijk veranderen en de huurder zijn of haar medewerking hieraan verleend.

Deel nieuwsbericht: