;

Veranderingen Energielabels per 1 januari 2021 !

Per januari 2021 zal de nieuwe methodiek voor de opmaak van energie labels van gebouwen van kracht worden . Vanaf dat moment dient de energieprestatie te worden berekent op basis van de NTA8800 normering.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
Op dit moment gelden er nog allemaal verschillende methodes voor woningbouw en utiliteitsbouw en bestaande bouw en nieuwbouw. Met de invoering van de NTA8800 wordt dit één methode. Dit betekent dus dat het energielabel van alle gebouwen voortaan volgens dezelfde methodiek berekend wordt. In deze methodiek worden tot wel twee keer zoveel details meegenomen om tot het energielabel te komen.

Op deze manier wordt een gebouw dus nog gedetailleerder in kaart gebracht. Bovendien kunnen bestaande bouw en (ver)nieuwbouw in de nieuwe methodiek beter met elkaar vergeleken worden daar dezelfde uitgangspunten uit de norm gehanteerd worden. Hierdoor zal het vereenvoudigd label voor woningen komen te vervallen. Hiermee wordt voldaan aan een eis van de Europese Commissie, die het vereenvoudigd label te gevoelig acht voor fraude.

Dit alles zal resulteren in een nauwkeurigere opname van het object, waarbij meer ruimte komt voor verschillende energiebesparende maatregelen. Ook zal de labelmethodiek verschuiven. Dit betekent echter wel dat wat nu bijvoorbeeld een A-label is, straks misschien slechts een C-label zal worden. Of erger nog dat een huidig B label wellicht een D label gaat worden waardoor u opnieuw voor extra kosten komt te staan om het gebouw weer aan de norm voor 2023 te laten voldoen.

Bedrijfsruimten zullen echter ook in 2021 nog niet verplicht worden om een energielabel te hebben. Voor kantoorruimten met bijvoorbeeld bovenwoningen zullen geen aparte labels meer te hoeven worden opgemaakt.

Voor alle duidelijkheid: op het huidige label staat een geldigheidstermijn. In de regel is dit 10 jaren. Energie labels welke zijn afgegeven vòòr 31 december 2020 blijven ook na deze datum gewoon van kracht.

Deel nieuwsbericht: