;

Waarom vragen we naar de UBO?

Het korte antwoord: omdat we anders een forse boete riskeren. Maar om u wat meer uitleg te geven, eerst het antwoord op de vraag: wat is een UBO? Dit staat voor Ultimate Benificial Owner. Het is degene die de uiteindelijk gerechtigde is van, of zeggenschap heeft over een entiteit. Dat is altijd een natuurlijke persoon.

Verplicht sinds 27 september
Alle rechtspersonen en personenvennootschappen moeten sinds 27 september 2020 hun UBO’s registreren bij de KvK. Deze gegevens komen in het UBO-register waarmee Europa de strijd aangaat met witwassen en financiering van terrorisme. Het register bevat persoonlijke gegevens, inclusief BSN- of fiscaal identificatienummer van iedere UBO. Deze gegevens zijn - behalve het BSN- of fiscaal identificatienummer - openbaar. Moet iedere UBO deze gegevens registreren? Jazeker. U riskeert zelfs een straf wanneer u het weigert.

Meldingsplicht
Terug naar makelaars en de UBO. Wanneer we afwijkingen constateren in de UBO-informatie, moeten we dat melden. Dat geldt ook voor instanties als banken, advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Melden we afwijkingen niet, dan riskeren ook wij een straf. Mocht een UBO (nog) niet zijn opgenomen in het register, dan vragen we om een UBO-verklaring. Deze moet aantonen wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn. De verklaring gaat samen met een kopie van het ID-bewijs in het dossier. Ontbreken deze zaken, dan riskeren we een forse boete. En daarom vragen we dus om uw UBO(‘s).

Meer weten over het UBO-register? Kijk eens op www.kvk.nl/ubo

Deel nieuwsbericht: