Zandstraat 16

5683 PL | Best

52 businessunits worden gerealiseerd aan de Zandstraat te Best!

Beschrijving

Locatie en bereikbaarheid

Het project ‘BLEND’ wordt gebouwd op een unieke hoekkavel aan de Willem de Zwijgerweg en de Zandstraat. Bedrijventerrein 't Zand is uitstekend gelegen in het Oosten van de gemeente Best. Met ontsluitingen op zowel de A2 als de A58 is de bereikbaarheid uitstekend. Op het bedrijventerrein bevinden zich gerenommeerde bedrijven zoals Hornbach, Decathlon en Bestcon. Daarnaast zijn er vele MKB-bedrijven gevestigd, maar er zijn ook voldoende eetgelegenheden en een tankstation aanwezig. Kernwaardes vanuit de gemeente voor het bedrijventerrein zijn onder andere: duurzaam, bereikbaar, schoon en veilig.

Op dit moment zijn er nog 2 units beschikbaar

1 unit van ca 92 m² met 1 parkeerplaats
1 unit van ca 110 m² met 2 parkeerplaatsen

Verkoopbegeleiding

De verkoopbegeleiding is in handen van Bas Deitmers van Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V. & van Paul Beurskens en Kim Peters van Twins Investments.

Ontwikkeling:
De ontwikkeling van project is in handen van Cooperante Ontwikkeling VIII B.V., een samenwerking tussen BPI Vastgoed uit Barendrecht en Twins Investments uit ‘s-Gravenzande. Twins heeft met succes diverse bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd in onder andere Amsterdam, Barendrecht, Breda, Den Haag, Nootdorp, Rotterdam, Utrecht en Zoetermeer.

Verkoopbegeleiding:
De verkoopbegeleiding is in handen van Bas Deitmers van Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V. & Paul Beurskens en Kim Peters van Twins Investments.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van project is in handen van Cooperante Ontwikkeling VIII B.V., een samenwerking tussen BPI Vastgoed uit Barendrecht en Twins Investments uit ‘s-Gravenzande. Twins heeft met succes diverse bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd in onder andere Amsterdam, Barendrecht, Breda, Den Haag, Nootdorp, Rotterdam, Utrecht en Zoetermeer.

KOOPGEGEVENS

Koopsom

€ 170.000,00 vrij op naam (unit van ca 92 m² met 1 parkeerplaats)
€ 195.000,00 vrij op naam (unit van ca 110 m² met 2 parkeerplaatsen)

Appartementsrechten

De grond en de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten. Elke koper wordt eigenaar van een appartementsrecht, welk het recht geeft op het uitsluitende gebruik. Elke unit is separaat met een hypotheek te belasten en/of te verkopen/verhuren. Dit houdt onder meer in dat elke koper afzonderlijk wordt aangeslagen voor onroerend zaakbelasting, waterschapslasten, rioolrecht alsmede vastrecht voor diverse nutsvoorzieningen (water en elektriciteit). Elke koper wordt tevens gerechtigde tot het gebruik van het gemeenschappelijke buitenterrein. Voor het beheer hiervan wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren opgericht.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen, waaronder het gemeenschappelijke buitenterrein, wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren (kortweg VvE) opgericht waarvoor thans een beheerder is aangesteld.

Financiering

Bij het sluiten van de koop wordt door de projectnotaris een koop- en een aannemingsovereenkomst opgesteld en vervolgens door partijen getekend. Deze zijn al gereed voor dit project. In deze overeenkomst kan op verzoek van de koper een ontbindende voorwaarde financiering worden opgenomen. Binnen 7 dagen na ondertekening van de overeenkomst dient koper een waarborgsom, zijnde 10% van de koop- en aanneemsom, te storten op de rekening van de projectnotaris. In plaats van deze waarborgsom kan de koper een bankgarantie stellen. Deze waarborgsom of bankgarantie geldt als zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van de koper, voortvloeiend uit de getekende koop- en aannemingsovereenkomst.

Betalingen

De kopers betalen bij de eigendomsoverdracht de grondtermijn en in een aantal termijnen de diverse stadia van de bouw. Betalingen en wijze van betaling zijn vermeld in de koop- en de aannemingsovereenkomst.

Aanvang en oplevering

Zodra zowel de omgevingsvergunning onherroepelijk is en 60% van de units onvoorwaardelijk is verkocht, of zoveel minder ter beoordeling aan de ontwikkelaar, wordt met de bouw van dit project gestart. De bouwtijd bedraagt circa 10-11 maanden (200 werkbare werkdagen na het gereedkomen van de betonnen begane grondvloer).

Afwerking

Omdat geen enkele koper hetzelfde is, geeft de aannemer u de mogelijkheid om uw nieuwe huisvesting compleet naar eigen inzicht in te delen en in te richten. De units zijn degelijk gebouwd en afgewerkt met gebruikmaking van moderne bouw- en isolatiematerialen. Zie hiervoor ook de technische omschrijving. Verkoper stelt zich op het standpunt dat bij oplevering geen energielabel utiliteit hoeft te worden afgegeven in de zin van het bij oplevering van het casco geldende Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), dit omdat er door de casco oplevering van het verkochte onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om volgens het voorgeschreven ISSO protocol een energielabel te kunnen opstellen. Afhankelijk van de gebouwfuncties die de eigenaar/gebruiker aan het gekochte toekent, kan er sprake zijn van de verplichting tot afmelden van een energielabel. Eigenaar/gebruiker neemt zelf de regie op zich voor het correct laten opstellen en tijdig laten afmelden van dit energielabel, hierbij inbegrepen de verplichting om te blijven voldoen aan het Bouwbesluit en dan met name de energieprestatie eisen van het Bouwbesluit.

Grond en graafwerk

Ten behoeve van fundatie en vloer, alsmede voor de invoeringen van nutsbedrijven en rioleringen, worden grond- en graafwerkzaamheden verricht. Voor de complete (technische) omschrijving verwijzen wij u graag door naar onze uitgebreide projectbrochure. Deze is vrijblijvend aan te vragen via de makelaar of direct te downloaden op de Funda website en/of op de website van Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V.

Locatie

locationAdres

Zandstraat 16

5683 PL Best

Bedrijventerrein 't Zand

Plan een bezichtiging

Contacteer onze bedrijfsmakelaar voor vragen over dit object of vraag een bezichtiging aan met de bedrijfsmakelaar.

Deel dit object:

* Verplicht veld