;

Sale & Leaseback

Het bezit van onroerend goed kan zowel voor- als nadelen hebben. In de huidige markt kan vanuit het perspectief ‘besparen op de huisvestingskosten’ besloten worden om het object te verkopen aan een vastgoedbelegger. 

Om vervolgens het object voor een langdurige periode terug te huren. Het biedt een ondernemer de mogelijkheid om ‘vooraf’ bedrijfsmiddelen met een relatief geringe kapitaalslag te financieren. In plaats van het eigen vermogen te gebruiken wordt vreemd vermogen aangewend. Om of nieuwe bedrijfsmiddelen aan te schaffen of om de bestaande liquide te maken. Sale & Leaseback is een financieringsvorm van onroerend goed, die sterk aan populariteit heeft gewonnen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een bedrijfsobject in eigendom te verwerven, terwijl dit tegelijkertijd zelf wordt gehuurd. In het huidige financieel onzekere klimaat wordt er wel eens bespaard op onderhoudswerkzaamheden. Door het object te verwerven in eigendom komen deze werkzaamheden in eigen beheer en zijn bezuinigingen mogelijk op de huisvestingskosten.

Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V. heeft zich ook op dit gebied als specialist ontwikkeld. Het adviseert, begeleidt en structureert de verkoop- en een passende huurovereenkomst. Dit uiteraard in nauwe samenwerking met uw fiscalist en accountant.