;

Huurbeëindigingsovereenkomst.

U hebt toekomstplannen om uw bedrijf- en/of kantoorruimte te herontwikkelen en heeft deze ruimte voor bepaalde tijd verhuurd aan een huurder. De herontwikkeling loopt wat vertraging op en inmiddels loopt de huurperiode bijna af. U wilt de huur wel al beëindigen zonder dat de huurder daadwerkelijk meteen vertrekt. De inkomsten kunt u namelijk goed gebruiken voor de herontwikkeling. Wat kunt u nu als verhuurder het beste doen?

Samen met de huurder kunt u ervoor kiezen om een ‘huurbeëindigingsovereenkomst met voortgezet gebruik’ te sluiten, waarmee de partijen een einde maken aan een onzekerheid of geschil of dit juist willen voorkomen. Dit noemen we een “vaststellingsovereenkomst”. Wilt u de overeenkomst met voortgezet gebruik sluiten? Dat moet u in dit geval de huur beëindigen met wederzijds goedvinden. U dient daarom het volgende in de vaststellingsovereenkomst vast te leggen:

> Er moet een definitieve ontruimingsdatum zijn. Dit houdt in dat de huurder het pand ontruimd en verlaten heeft voor de ontruimingsdatum.

> Huurder doet afstand van zijn ontruimingsbescherming. Dit wordt ook wel afstand bescherming genoemd.

> Wanneer de huurder zijn ontruimingsbescherming opgeeft dient de huurder een gebruiksvergoeding te betaling voor het voortgezet gebruik. Deze vergoeding is vaak lager dan de oorspronkelijke huur.

> De overige rechten en plichten uit de huurovereenkomst blijven van toepassing tot aan de ‘nieuwe’ ontruimingsdatum.

Laat u bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst adviseren door Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V.

Neem contact met ons op  


Deel nieuwsbericht: